หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
ขอสอบถามการใช้อาคารเอนกประสงค์  390 1 22 ส.ค. 2561
ขอสอบถามการทำงานของเจ้าหน้าที่่เทศบาล  964 4 16 ก.ค. 2561
วางแผนคืนถิ่น ขุดสระน้ำที่ไร่นา  445 1 20 มิ.ย. 2561
สอบถามตำแหน่ง  2565 13 18 ธ.ค. 2560
สอบถามการปฏิบัติงานของเทศบาล  550 1 31 ก.ค. 2560
โทรศัพ์ของเทศบาลโทรเข้าไม่ได้  1718 2 13 ต.ค. 2559
น้ำท่วม  2161 1 13 ต.ค. 2559
ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ  1020 0 3 พ.ค. 2559
สอบถามตำแหน่งว่าง(เจ้าพนักงานธุรการ)  1038 6 28 ต.ค. 2558
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาเพื่อใช้พื่้นที่สร้างวัดป่าศรัทธาธรรม  467 0 16 ก.ย. 2558
  (1)     2      3      4