หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

ตำบลคลองลานพัฒนา พื้นที่ต้นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมหลากหลาย ชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
ขอใช้ถังขยะ  4439 7 5 พ.ค. 2565
พนักงานต้อนรับ  44 0 26 เม.ย. 2565
ฝุ่นควันจากรถขนดิน  38 1 26 เม.ย. 2565
น้ำปะปา  112 9 4 เม.ย. 2565
ได้รับความเดือดร้อนเรื่องฝุ่นละอองจากลานมัน  42 1 7 มี.ค. 2565
น้ำประปาไม่ทั่วถึง  489 1 9 ก.ค. 2563
วางแผนคืนถิ่น ขุดสระน้ำที่ไร่นา  1850 2 5 ก.พ. 2563
ขอตำหนิช่างต้อมเรื่องการตอบข้อซักถามการดำเนินโครงการ  599 1 19 ก.ย. 2562
ขอสอบถามการใช้อาคารเอนกประสงค์  943 1 22 ส.ค. 2561
ขอสอบถามการทำงานของเจ้าหน้าที่่เทศบาล  2667 4 16 ก.ค. 2561
  (1)     2      3      4