หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
น้ำประปาไม่ทั่วถึง  324 1 9 ก.ค. 2563
วางแผนคืนถิ่น ขุดสระน้ำที่ไร่นา  1665 2 5 ก.พ. 2563
ขอตำหนิช่างต้อมเรื่องการตอบข้อซักถามการดำเนินโครงการ  535 1 19 ก.ย. 2562
ขอสอบถามการใช้อาคารเอนกประสงค์  801 1 22 ส.ค. 2561
ขอสอบถามการทำงานของเจ้าหน้าที่่เทศบาล  2074 4 16 ก.ค. 2561
สอบถามตำแหน่ง  2892 13 18 ธ.ค. 2560
สอบถามการปฏิบัติงานของเทศบาล  721 1 31 ก.ค. 2560
โทรศัพ์ของเทศบาลโทรเข้าไม่ได้  1856 2 13 ต.ค. 2559
น้ำท่วม  2258 1 13 ต.ค. 2559
ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ  1162 0 3 พ.ค. 2559
  (1)     2      3      4