หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
น้ำประปาไม่ทั่วถึง
 

เนื่องจากบริเวณหมู่ 16 ซอยคริสจักร (เย้า) เขาน้อย ไม่มีน้ำประปาใช้ ไม่ทราบว่าทางเทศบาลจะทำอย่างไรให้บ้านทุกหลังมีน้ำประปาใช้ เพราะตอนนี้บ้านแต่ละหลังใช้การขุดบ่อเเละซื้อน้ำถังใช้กันเอง เมื่อถึงฤดูแล้งก็จะไม่มีน้ำใช้กัน ขอให้ทางเทศบาลลงมาสำรวจเเละตรวจสอบให้การช่วยเหลือประชาชนเหล่านี้ด้วย

เขียนโดย   คุณ ประชาชนคนคลองลาน

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 11.55 น. [ IP : 49.0.114.254 ]  
 

ตอบ คุณ ประชาชนคนคลองลาน
ทางเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาได้มีโครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร หมู่ที่ 16 บ้านตลาดม้ง ซึ่งเป็นโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการดังกล่าวได้ตั้งงบประมาณสำหรับอุดหนุนไว้ 500,000 บาท ทั้งนี้ หากท่านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือโทรศัพท์ 055-868637

เขียนโดย   กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 16.30 น. [ IP : 1.20.184.106 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)