หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
ขอสอบถามการใช้อาคารเอนกประสงค์
 

เมื่อเวลา 21.30น.กระผมได้ขับรถผ่านบริเวณหน้าเทศบาล  ผมเห็นมีคนเล่นวอลเล่ย์บอลอยู่ทางด้านหลังของเทศบาล  ซึ่ง เวลานี้สถานที่ราชการควรที่จะปิดสำนักงานเพราะเลยเวลาราชการมาแล้วไม่ใช่หรอครับ  ผมเคยไปติดต่อขอใช้เพื่อจัดงานในช่วงเวลากลางคืน  ทางเทศบาลให้คำตอบมาว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากใช้ไฟหลวง  แล้วคนที่มาใช้สถานที่ในการเล่นกีฬาในยามวิกาลแบบนี้เค้าได้เสียหรือไม่  เพราะถ้าเค้าไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพราะอะไรถึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเมื่อเค้าก็ได้ใช้ไฟหลวงเหมือนกัน  และใช้ในเวลากลางคืนด้วยครับ  และเทศบาลเป็นสถานที่ราชการใช่หรือไม่  ครับ!!!


เขียนโดย   คุณ คนขับรถผ่าน

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 06.56 น. [ IP : 1.1.249.188 ]  
 

สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการตรวจสอบตามหัวข้อการสอบถามในกระดานสนทนาแล้ว ปรากฏว่ามีกลุ่มเยาวชนที่ยังใช้อาคารเอนกประสงค์ (อาคารโดม) หลังเวลาราชการในช่วงเวลาประมาณ 21.30 น. นั้นเป็นกลุ่มเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาที่ได้มีการขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการออกกำลังกาย โดยประธานกลุ่มวอลเลย์บอลคลองลาน อันเป็นการใช้ช่วงเวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ * * * งไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพรบ.เทศบาลฯ พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ตามมาตรา 50 (7) และพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ตามมาตรา 16(14)

เขียนโดย   คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

วันที่ 22 ส.ค. 2561 เวลา 13.54 น. [ IP : 182.53.125.28 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)