หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
วางแผนคืนถิ่น ขุดสระน้ำที่ไร่นา
 

อยากทราบ ทางเทศบาล มีรถแม็คโครรับจ้างขุดสระเก็บกะนำ้ เพื่อใช้ในการทำการเกษตร หรือเปล่าครับ จ้าง บุคคลภายนอก ราคา แพง ครับ

เขียนโดย   คุณ ยศวัฒน์ คนคลองลานพัฒนา

วันที่ 10 มิ.ย. 2561 เวลา 23.02 น. [ IP : 223.24.184.173 ]  
 

ตอบ คุณ ยศวัฒน์ คนคลองลานพัฒนา
กองช่างได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว เรียน คุณ ยศวัฒน์ คนคลองลานพัฒนา เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาไม่มีรถรับจ้างขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร และไม่มีโครงการขุดสระ ไร่นา แจ้ง คุณ ยศวัฒน์ คนคลองลานพัฒนา ลองไปสอบถามกรมพัฒนาที่ดิน เคยมีโครงการขุดสระบ่อจิ๋ว จำนวน 45,000 บ่อ ปี 2561 ค่าดำเนินการ 2,500.00 บาท โดยสอบถามได้ที่ www.ldd.go.th/WEB_water/index.html

เขียนโดย   กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 14.26 น. [ IP : 125.25.246.49 ]  
 
 

อยากจะขอขุดบ่อจิ๋วคะตามโครงการที่ดินอยู่ที่ตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

เขียนโดย   คุณ นางสายทิพย์ ตังควณิชพงศ์

วันที่ 5 ก.พ. 2563 เวลา 12.06 น. [ IP : 124.120.207.151 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)