หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล คลองลานพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

ตำบลคลองลานพัฒนา พื้นที่ต้นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมหลากหลาย ชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
คู่มือประชาชน
 
       

คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง ร้องทุกข์


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง ร้องเรียน


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง งานขออนุญาตก่อสร้าง


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง งานทะเบียนราษฎร


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การชำระภาษีป้าย


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ


คำร้องขอรับบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน - ร้องทุกข์


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและขอรับเงินเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง หนังสือมอบหมายและยินยอมให้ดำเนินการแทน


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง หนังสือมอบอำนาจเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

  (1)     2