หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา มีถนนหลักลาดยางติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอคลองลานได้สะดวก เป็นถนนของกรมทางหลวง หมายเลข 1117 ถนนลาดยาง ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 3 สาย และเป็นถนนลูกรังติดต่อระหว่างหมู่บ้าน
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 6 สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 19 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้นมีมากกว่า จำนวน 100 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 60 แห่ง
 
สระเก็บน้ำ จำนวน 13 แห่ง
 

อุทยานแห่งชาติคลองลาน / น้ำตกคลองลาน

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์