หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 293  
 
ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 321  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 7 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 115  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 4 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 146  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 4 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 133  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 4 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 122  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556