หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) [ 10 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)