หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เผยแพร่ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขจงเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 131  
 
ประกาศ เรื่องนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบล [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา พ.ศ.2557 [ 22 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 107  
 
  (1)