หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการตรวจงานจ้างของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจรับพัสดุ [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเผยแพร่ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เผยแพร่ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขจงเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ [ 7 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 154  
 
ประกาศ เรื่องนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)     2