หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา กำหนดอัตราภาษีป้าย ปี 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ช่องทางการติดต่อศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
วิธีขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชาวไทยภูเขาเผ่า กะเหรี่ยง (ปกากะญอ) [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 221  
 
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชาวไทยภูเขาเผ่า ม้ง [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 273  
 
  (1)     2      3      4   
   
 
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556