หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1-2563 ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1-2562 6 ส.ค. 2562 45 ข้อมูล [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4-2563 ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561- กันยายน 2562) [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2      3      4   
   
 
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556