หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 [ 22 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถึง (ฉบับที่ 4) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) [ 17 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2      3   
   
 
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556