หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (โครงการที่ขอกันเงินและโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม) [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 24 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 63  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 24 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 54  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 11 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)  
   
 
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556