หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.นครชุม   โครงการประชุมคณะกรรมการประสานศูนย์ อปพร.ตำบลนครชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   5 ส.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานกระบือ   มอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ   5 ส.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน บท 5534 กำแพงเพชร โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   5 ส.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนพลวง จำนวน 2 เครื่องโดยวิธี เฉพาะเจาะจง   5 ส.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   5 ส.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ศพด.บ้านชัยมงคล   5 ส.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ปางตาไว   ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว   5 ส.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว หมู่ที่8 บ้านบัวสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   5 ส.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหญ้าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    5 ส.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว หมู่ที่ 7 บ้านหนองสะเดือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   5 ส.ค. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,935