หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอลานกระบือร่วมส่งแรงใจเชียร์ น้องนุช กรชนุช นิราศ   21 ก.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ้างเหมาจัดทำโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านพิกุลทอง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร    20 ก.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง (งวดสุดท้าย) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง เชื่อม บ้านดงมัทรี (ตำบลเขาคีริส)ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพช   20 ก.ย. 2562 6
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่2/2562   20 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังตะแบก   ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   20 ก.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ ที่สำคัญและวิธีดำเนินงานสถานที่และช่องทางการติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล   20 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังบัว   ประชาสัมพันธ์ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี พ.ศ. 2562   20 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาชัย   ประชาสัมพันธ์การประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563   20 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   รายงานผลการดำเนินงานโครงการหนูน้อยทำความดี ศพด.ท่าช้าง   20 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   รายงานผลการดำเนินการเรียนการสอนแบบโครงงาน(โครงงานไข่น้อยเด้งดึ๋ง) ศพด.ท่าช้าง   20 ก.ย. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2256/td>