หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ลานกระบือ   ประชุมสภาเทศบาลวาระ 2 - 3   23 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โกสัมพี   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17 บ้านดงซ่อม   23 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โกสัมพี   ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านท่าพุทรา   23 ส.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านพราน   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายตุ่นไปบ้านใหม่โพธิ์พัฒนา ม.13    23 ส.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.วังไทร   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2   23 ส.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านพราน   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.แสนตอ   พิธีเปิดฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง   23 ส.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานกระบือ   วันที่ 22 สิงหาคม 2562 งานกฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ โดยได้รับเกียรติจากท่าน พ.ต.ท.กลิ่น ทิพโอสถ ที่ปรึกษากฎหมาย และน   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานกระบือ   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานกระบือ   เช้าวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทั้ง ๔ โรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ วัดหนองข่อย   23 ส.ค. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2208/td>