หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน) หมู่ที่ 11 บ้านโชคชัยพัฒนา   28 ส.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านทุ่งแก้วนาขวัญ-ร่องกะพ้อ) หมู่ที่ 21 บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ   28 ส.ค. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝายน้ำล้นบ้านใหม่ธงชัย ม.7 บ้านใหม่ธงชัย   4 ก.ค. 2562 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงมา) หมู่ที่ 1 บ้านคลองลาน   24 มิ.ย. 2562 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยรื่นรมย์) หมู่ที่ 20 บ้านมอสำราญ   24 มิ.ย. 2562 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลานอเนกประสงค์ ศาลาเขียว) หมู่ที่ 16 บ้านตลาดม้ง   24 มิ.ย. 2562 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเขาน้อย) หมู่ที่ 16 บ้านตลาดม้ง   24 มิ.ย. 2562 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มบ้านไร่บ่่อน้ำ) หมู่ที่ 17 บ้านป่าสน   24 มิ.ย. 2562 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มมออนามัย-กลุ่มกลางบ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านสวนส้ม   19 มิ.ย. 2562 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ (โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน-บ้่านมอมะรื่น) หมู่ที่ 15 บ้านมอมะรื่น   19 มิ.ย. 2562 47
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22