หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  12 มิ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%   11 มิ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  11 มิ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการประกวด \"มิสแกรนด์กำแพงเพชร ประจำปี 2563\"  14 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  14 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ วิธีขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม  14 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19  14 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ สื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  3 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แผนรองรับสถานการณ์และคำแนะนำด้านสิทธิที่อยู่อาศัยของหน่วยงานสหประชาชาติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  3 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แคมเปญ \"63 บาท สู้ Covid - 19 ปี 63\"  26 มิ.ย. 2563 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20