หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

ตำบลคลองลานพัฒนา พื้นที่ต้นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมหลากหลาย ชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ.2564 และกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนต์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ.2564  9 พ.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ว่างงาน  5 พ.ค. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565  5 พ.ค. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานประเพณีสักการะศาลพ่อปู่วังหว้า ประจำปี 2565 และโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565  3 พ.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565  3 พ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2   7 เม.ย. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) เทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  1 เม.ย. 2565 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) เทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  1 เม.ย. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565  31 มี.ค. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดกิจกรรมเนื่องใน วัน อปพร. ประจำปี 2565  4 มี.ค. 2565 29
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36