หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563   8 พ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำ 2562   7 พ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   7 พ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวไปทำงานต่างประเทศ   11 ต.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ \"มหาดไทยชวนรู้\" ประจำเดือนตุลาคม 2562    11 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   11 ต.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    25 ก.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”   19 ก.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   4 ก.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   เลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   4 ก.ย. 2562 35
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12