หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  2 ธ.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  27 พ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ \มหาดไทยชวนรู้\ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  23 พ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  11 พ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   9 พ.ย. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ 64  9 พ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการคนละครึ่ง  2 พ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 4/2563  30 ต.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  29 ต.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   29 ต.ค. 2563 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52