หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”   19 ก.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   4 ก.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   เลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   4 ก.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือน กันยายน 2562   3 ก.ย. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน) หมู่ที่ 11 บ้านโชคชัยพัฒนา   28 ส.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านทุ่งแก้วนาขวัญ-ร่องกะพ้อ) หมู่ที่ 21 บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ   28 ส.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 หมู่ที่ 4 บ้านคลองไพร ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร   13 ส.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองมดแดง-วุ้งกะสัง บ้านคลองมดแดง หมู่ที่ 3 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร   13 ส.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1   6 ส.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี พ.ศ.2562   19 ก.ค. 2562 30
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37