หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด -19  28 พ.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรา่ชการ พ.ศ.2540  17 มิ.ย. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา   16 มิ.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515  14 มิ.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนแบบ on hand  13 มิ.ย. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แจ้งการเปิดใช้งานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต  7 มิ.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทย  7 มิ.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานและช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2564  7 มิ.ย. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) โดยวิธี e-bidding ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  7 มิ.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มิถุนายน 2564   7 มิ.ย. 2564 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 59