หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 หมู่ที่ 4 บ้านคลองไพร ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร   13 ส.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองมดแดง-วุ้งกะสัง บ้านคลองมดแดง หมู่ที่ 3 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร   13 ส.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1   6 ส.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี พ.ศ.2562   19 ก.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562   18 ก.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการตรวจรับรองการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2562   10 ก.ค. 2562 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝายน้ำล้นบ้านใหม่ธงชัย ม.7 บ้านใหม่ธงชัย   4 ก.ค. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงมา) หมู่ที่ 1 บ้านคลองลาน   24 มิ.ย. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยรื่นรมย์) หมู่ที่ 20 บ้านมอสำราญ   24 มิ.ย. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลานอเนกประสงค์ ศาลาเขียว) หมู่ที่ 16 บ้านตลาดม้ง   24 มิ.ย. 2562 16
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37