หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562  
 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562  ณ วัดใหม่ธงชัย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสุทัศน์  จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายบรรจง  รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย      คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองลาน จนท.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองลานพัฒนา พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง คนในชุมชนได้แสดงออกถึงการ     ขอขมาต่อพระแม่คงคา พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรู้ถึงคุณค่าของน้ำ และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดความเสียสละ มีส่วนร่วม สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 13.24 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X