หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
คำสั่งเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี  
 

คำสั่งเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ที่ 326/2564 เรื่อง แต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 17.56 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 55 ท่าน