หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ครั้งที่ 2/2564  
 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมพ้นภัย (ชั้น 2) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายบุญรัตน์  วันทอง ประธานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการการศึกษา นายปัญญา  ไพฑูรย์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายอนุรักษ์  เอี่ยมสุธี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และนางสาวจิตตานันทิ์  สัปทน รองปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ประกอบด้วยวาระ           เพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) พิจารณาร่างแผนการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 2) พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 16.10 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X