หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านประจำเดือน กันยายน 2564 หมู่ที่ 17 บ้านป่าสน  
 

วันที่ 13 กันยายน 2564  ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร    เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านประจำเดือน กันยายน 2564 หมู่ที่ 17 บ้านป่าสน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน พร้อมชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ด้านการจัดการแหล่งน้ำ สาธารณูปโภค และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนหมู่ที่ 17 ด้วยดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 10.57 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X