หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดวันพุธ พร้อมให้คำแนะนำกับพ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่ไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดนัดวันพุธ  
 

วันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.วิทยา  ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายประวิทย์  ปะนะตัง ปลัดอำเภอคลองลาน นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดวันพุธ พร้อมให้คำแนะนำกับพ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่ไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดนัดวันพุธ  โดยเข้มงวดในการสวมหน้ากากอนามัย การตั้งจุดตรวจคัดกรอง เข้า-ออก ทางเดียว และปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 32 และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาจับจ่ายใช้สอย ณ ตลาดนัดวันพุธ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2564 เวลา 16.27 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X