หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำำแพงเพชร พร้อมคณะ เยี่ยมชมศูนย์พักคอยของตำบลคลองลานพัฒนา  
 

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย  หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร     นายสุวิทย์  สันตติวงษ์ไชย์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ  นายธีรศักดิ์  ลิขิต นายอำเภอคลองลาน     นายสัญญา  ไม้หอม สาธารณสุขอำเภอคลองลาน นายแพทย์จักรพงษ์  เฮงตระกูลเวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองลาน นายอนันต์  ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 นางยุวดี  คงอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 ปลัดอาวุโสคลองลาน และฝ่ายปกครอง  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยของตำบลคลองลานพัฒนา โดยมี ดร.วิทยา  ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่คลองลาน คณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตำบลคลองลานพัฒนา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองลาน     ให้การต้อนรับและนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเยี่ยมชมศูนย์พักคอยฯ ทั้งนี้ นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ  ได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีฯ และนายอดิศักดิ์  ทัศนไพบูลย์ กำนันตำบลคลองลานพัฒนา เป็นผู้รับมอบ และจักได้นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 16.28 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X