หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
ลงพื้นที่ร่วมกับกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรตามโครงการกาชาดกำแพงเพชรเยี่ยมเยียน ให้ความสงเคราะห์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ประจำปี 2564  
 

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา นำโดย ดร.วิทยา  ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ  ฤทธิ์เสือ      ปลัดเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ลงพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านมอตะแบก และหมู่ที่ 15 บ้านมอมะรื่น  ร่วมกับ นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะ นายธีรศักดิ์  ลิขิต นายอำเภอคลองลาน ปลัดอาวุโส เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองลาน กาชาดตำบลคลองลานพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ตามโครงการ การชาดกำแพงเพชรเยี่ยมเยียน ให้ความสงเคราะห์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ประจำปี 2564 เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน      3 ราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 16.03 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X