หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา นำโดย ดร.วิทยา   ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา  ได้สั่งการให้ นางสุพัตรา  คำภิระแปง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่  ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ธงชัย  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 11.23 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X