หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยพนอม) หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้ามสามัคคี  
 

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยพนอม) หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้ามสามัคคี  ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายปัญญา  ไพฑูรย์  รองนายกเทศมนตรีฯ และนายอนุรักษ์  เอี่ยมสุธี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  ร่วมในการตรวจรับงานจ้างในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งผลการตรวจรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนากำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2564 เวลา 15.23 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X