หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
มอบเครื่องพ่นละอองฝอยULV  
 

          กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา นำโดย ท่าน ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา (ประธานกองทุนฯ)  พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา มอบเครื่องพ่นละอองฝอยULV แบบสะพายหลัง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตตำบลคลองลานพัฒนาทั้ง 4 แห่ง ตามกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564  (สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา)

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2564 เวลา 10.24 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X