หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
การมอบบริจาคให้แก่ชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  
 

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. โดยนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลาน พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ ทัศนไพบูลย์ กำนันตำบลคลองลานพัมนา ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์  นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนชาวตำบลคลองลานพัฒนา ได้ร่วมกันมอบสิ่งของ ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ ให้กับ นายพรมชาติ จิตชยานนท์กุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านตลาดม้ง ซึ่งเป็นตัวแทนในการนำสิ่งของไปบริจาคให้แก่ชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก พื้นที่หมู่บ้านผาผึ้งอยู่ติดกับบ้านป่าคา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากชาวบ้านที่บ้านผาผึ้งติดเชื้อโควิด-19 เกือบทั้งหมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตในการทำมาหากินได้ ในการนี้เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาขอประชาสัมพันธ์การรับสิ่งของบริจาค สามารถบริจาคได้ที่ศาลาเขียว หมู่ที่ 16 บ้านตลาดม้ง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร บริจาคได้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มิ.ย. 2564 เวลา 10.46 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X