หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19
 
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด -19  
 

          เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด -19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศของเรา
# ลงทะเบียนผ่านช่องทาง
1. อสม./รพ.สต./รพ.ที่ท่านมีสิทธิรักษา
2. Line OA@APP หมอพร้อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 11.55 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 13 ท่าน