หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการเพิ่มพูนความรู้ สู่ผู้ประกอบการอาหารสำหรับร้านอาหารและแผงลอย ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

         วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเตย ในการดำเนินโครงการเพิ่มพูนความรู้ สู่ผู้ประกอบการอาหารสำหรับร้านอาหารและแผงลอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเตย อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสมเกียรติ ฤทธิ์เสือ ปลัดเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด นางสาวนาราภัทร อึ่งเส็ง นักวิชาการสาธารณสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นางสาวจิตตานันทิ์ สัปทน รองปลัดเทศบาล นักวิชาการศึกษา ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย และอสม. ในเขตรับผิดชอบ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และการพัฒนาสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย อันจะส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 14.21 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X