หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
ส่งมอบอุปกรณ์แปรงฟันในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียน  
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา   โดยนายสมเกียรติ  ฤทธิ์เสือ ปลัดเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา ได้ส่งมอบอุปกรณ์แปรงฟันในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียน  ณ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และ  พร้อมด้วย นางสาวจิตตานันทิ์ สัปทน รองปลัดเทศบาล เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ นายชาตรี  จำปีทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสาวนฐา  ศรีนวล ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 15.05 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X