หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564  
 

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ วัดคาทอลิกแม่พระปฏิสนธินิรมล หมู่ที่ 8 บ้านแปลงสี่-แม่พืช ตำบล   คลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีว่าที่ร้อยตรีบัญหาร  บุญมี นายอำเภอคลองลาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายบรรจง  รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อุทยานแห่งชาติคลองลาน สถานีควบคุมไฟป่าแม่วงก์-คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ประชาชนในพื้นที่เขตควบคุมไฟป่าตามประกาศจังหวัดกำแพงเพชร     เมื่อเดือนมกราคม 2563 จำนวน 10 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 235 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าในพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน     อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าในพื้นที่อนุรักษ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 14.00 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X