หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์ และทันตแพทย์เคลื่อนที่  
 

          อำเภอคลองลานขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์ และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ เพื่อตรวจรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยเป็นกิจกรรมสาธารณกุศล มิได้คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการใดๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 13.12 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 23 ท่าน