โครงการเสริมสร้างสุขภาพคนพิการ ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
  
โครงการเสริมสร้างสุขภาพคนพิการ ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

วันที่ 22 กันยายน 2563  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพคนพิการ ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี นายบรรจง  รุจนยุทธ         นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวพิมมาลา  แก้วมาลา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ  จำนวนทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  เพื่อให้ผู้พิการมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคตามหลัก 3 อ. 2 ส. ผู้พิการมีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี และเพื่อลดการเจ็บป่วยและภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 15.15 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X