โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
  
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

วันที่ 15 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐานน้ำตกคลองลาน โดยมีนายสำราญ กองสิน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมเกียรติ ฤทธิ์เสือ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล เด็กและเยาวชนในเขตตำบลคลองลานพัฒนา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือCOVID-19

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 14.34 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X