หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ครั้งที่ 1/2564  
 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา โดยมี นางสาวจิตตานันท์ สัปทน เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นผู้ประสานงาน มีคณะผู้บริหาร ประธานชมรมผู้สูงอายุทั้ง 21 หมู่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีระเบียบวาระ เรื่อง การคัดเลือกประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา และคณะบริหารชมรมผู้สูงอายุในตำแหน่งอื่นๆ (ชุดใหม่ ปี พ.ศ.2564) ซึ่งที่ประชุมลงมติเลือก      นางอุบล  คงใหญ่ เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา นายสมชาย  พฤฒิภากร รองประธานชมรมฯ และนายศุภชัย  สิทธิเวช รองประธานชมรมฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 14.28 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 1 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X