หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดคลองลาน โดยมี ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวฐนิตา เกตุอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวศุภาภรณ์ นุชนุ่ม ปลัดอาวุโส อำเภอคลองลาน เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน และประชาชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช. : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 14.21 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X