หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มไทรธารา) หมู่ที่ 4 บ้านปากคลองลาน  
 

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มไทรธารา) หมู่ที่ 4 บ้านปากคลองลาน  ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน    จังหวัดกำแพงเพชร ผลการตรวจรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนากำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2564 เวลา 15.58 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X