หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ  
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  ได้ดำเนินการจัดโครงการ“ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ หมู่ที่ 8 บ้านแปลงสี่-แม่พืช ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีว่าที่ร้อยตรีบัญหาร  บุญมี นายอำเภอคลองลาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  นายสมเกียรติ  ฤทธิ์เสือ ปลัดเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสคลองลาน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 8  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกักเก็บน้ำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้อุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า เพื่อช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน ลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย และเพื่อสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 15.37 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X