หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

วันที่ 11 กันยายน 2563  เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่  ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563              ณ หอประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี นายไชยยุทธ     สุโชดายน  รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมเกียรติ  ฤทธิ์เสือ ปลัดเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม มีความสมัครสมานสามัคคี การทำงานเป็นทีม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการปฏิบัติงานและการเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 15.26 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X