หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (16 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020) ประจำปี 2563  
 

วันที่ 1 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดส่ง         ผู้ควบคุมทีม, ผู้ฝึกสอน, นักกีฬา จำนวน 30 คน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน          ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (16 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 19 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2 จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตตำบล    คลองลานพัฒนา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยให้ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย รู้จักมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X