หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค  
 

เนื่องจากในเดือนเมษายน 2563 ประชาชนหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 17 ตำบลคลองลานพัฒนา ได้รับปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอย่างหนัก เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา นำโดย นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ฤทธิ์เสือ ปลัดเทศบาล จึงได้ดำเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ โดยการทำระบบกาลักน้ำ โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าช่วย ซึ่งมีแหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านป่าสน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 17 และคณะกรรมการประปาบ้านป่าสน บ้านแปลงสี่ – แม่พืช

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 16.09 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X