หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

          วันที่ 11 มกราคม 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายไชยยุทธ สุโชดายน นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล ส่วนราชการในตำบลคลองลานพัฒนา กำนัน/ผญ.บ้าน และประชาชนในเขตตำบลคลองลานพัฒนา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสิทธิหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เด็กได้พบปะแลกเปลี่ยนทำกิจกรรมร่วมกัน และให้หน่วยงานต่างๆในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของตำบลคลองลานพัฒนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 13.25 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X