หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการมหกรรมชาติพันธุ์ตำบลคลองลานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา             ได้ดำเนินการจัดโครงการมหกรรมชาติพันธุ์ตำบลคลองลานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ สนามกีฬากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านตลาดม้ง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดย    นายสุทัศน์  จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายบรรจง  รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นางวาสนา  จินตเวชศาสตร์ภริยานายอำเภอคลองลาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล นายอนันต์  ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 นายสำราญ  ศรีแปงวงค์ อดีต ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3  นางยุวดี  คงอินทร์ ส.อบจ.อ.คลองลานเขต 2 ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงฯ    ส่วนราชการ ดร.วิทยา  ทัศนไพบูลย์ กำนัน/ผญ.บ้าน ประชาชน  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ เพื่อเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดงออกของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ในเขตทต.คลองลานพัฒนา และเพื่อส่งเสริมและดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยใช้ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของทต.คลองลานพัฒนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ม.ค. 2563 เวลา 14.13 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X