หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี โดยนายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมเกียรติ ฤทธิ์เสือ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ     การเอาชีวิตรอดจากเหตุเพลิงไหม้ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2562 เวลา 14.49 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 80 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X