หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา             ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุทัศน์  จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด         นายบรรจง  รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย        คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล นายธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภาจ.กำแพงเพชร นางยุวดี  คงอินทร์ ส.อบจ.อ.คลองลานเขต 2  ส่วนราชการ ผอ.โรงเรียน/คณะครู กำนัน/ผญ.บ้าน ประชาชน เยาวชน และเด็กนักเรียน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ลดปัญหาการเสพยาเสพติดในชุมชม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ มีทักษะในการเล่นกีฬา          มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา เด็กและเยาวชนเกิดความสามัคคี ลดปัญหาการทะเลาะวิวาทภายในต.คลองลานพัฒนา และเพื่อสนองแนวทางพระราชทานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE  

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 10.48 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย