หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา   ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา โดย นายบรรจง  รุจนยุทธ  ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวจิตตานันทิ์  สัปทน รองปลัดเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เจ้าหน้าที่    ที่รับผิดชอบ ส่วนราชการ (รพ.สต. 4 แห่ง , โรงเรียน 11 แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 แห่ง) และกลุ่มองค์กรประชาชน (อสม. , ชมรมผู้สูงอายุ) เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเพื่อให้ส่วนราชการ กลุ่มองค์กรประชาชนที่จะขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนโครงการในการขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 13.23 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย