หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการการส่งเสริมเพื่อสุขภาพ (รำวง) ในตำบลคลองลานพัฒนา  
 

          วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารโดม เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา โดยนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการส่งเสริมเพื่อสุขภาพ (รำวง) ในตำบลคลองลานพัฒนา นางยุวดี คงอินทร์ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา นายสมเกียรติ ฤทธิ์เสือ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และกลุ่มสตรีตำบลคลองลานพัฒนา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเครือข่ายสตรี อีกทั้งการออกกำลังกายยังเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2562 เวลา 13.28 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X