หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
ต้อนรับคณะชมรมผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลานกระบือ  
 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา นำโดย นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการรพ.สต. ทั้ง 4 แห่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองลานพัฒนา อสม และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลานกระบือ และเจ้าหน้าที่ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพซึ่งกันและกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 13.34 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย