หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
เปิดรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  
 

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เปิดรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด สำหรับเด็กที่เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายพัฒนาชุมชน โทร 055-868638 ต่อ 108 ห้องสีฟ้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา 15.14 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 92 ท่าน