หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา     ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโตไปไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา โดย นายบรรจง  รุจนยุทธ  นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวนฐา  ศรีนวล นักวิชาการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู พนักงานเทศบาล ได้พัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเข้าใจกระบวนการนำหลักสูตรโตไปไม่โกงไปปรับใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 13.50 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย